SAHA ÇALIŞMALARIMIZ

Tarım Kredi Yem

  • Yetiştiricilerimize Düzenli Ziyaretlerin Yapılması
  • Hayvan Barınak Koşullarının İyileştirilmesi Hakkında Bilgilendirme
  • En Doğru Hayvan Yemleme Metodları Hakkında Bilgilendirme
  • Kaba Yemlerin Depolanması Hakkında Bilgilendirme
  • Doğru Sağım Yöntemleri Hakkında Bilgilendirme
  • Koruyucu Hekimlik Şartları ve Tedbirler Hakkında Bilgilendirme
  • Hayvanlar İçin Uygun Rasyon Seçimi
  • Dönemsel Yem Tavsiyesi